GPI Apartment Portfolio

Houston, Texas

  • 1,257 Units
  • Acquisition: November 2019
  • Total Capitalization $90,000,000
GPI Apartment